శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్

శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్ ఓం నమశ్చండి కాయై అథాంజలిం సమాధాయ హరిఃప్రోవాచ విశ్వకృత్. విష్ణురువాచ పరాం పరేశాం జగదాధిభూతాం వరాం వరేణ్యాం వరదాం వరిష్ఠాం ! పరేశ్వరీం బహువాగ్భిః ప్రగీతాం త్వాం సర్వయోనిం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే. శ్రియం సమస్తై రధివాసభూతాం మహాసులక్ష్మీం ధరణీధరాణాం ! అనాది మాదిం పరమార్థరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే. ఏకా మనేకాం వివిధాం సుకార్యాం సకారణాం కరణరూపీణీం చ ! కల్యాణరూపాంచ శివస్వరూపాం త్వాం సర్వయోనిం శరణం ప్రపద్యే. సర్వాశ్రయాం … Continue reading శ్రీ మహాలక్ష్మీ సూక్తమ్

అయిదు అమ్మవారి ప్రధానరూపాలు

ఈ అయిదు అమ్మవారి ప్రధానరూపాలు . శ్రీకృష్ణున్ని అవతరింపజేయటం కోసం లోకజనని అయిదురూపాలు ధరించింది . ఒక్కొక్క రూపానికి మళ్ళీ అనేక బేధాలున్నాయి .భక్తులను అనుగ్రహించటం కోసం ,తన బిడ్డలైన వారి అభ్యర్దన మేరకు ఎన్నెన్నో అవతారాలు ధరించింది అమ్మ. అయితే మూలప్రకృతినుంచి ఆవిర్భవించిన రూపాలు ప్రధానమైనవి మాత్రం ఇవి వాటిలో మొదటిరూపం శివప్రియ,గణేశమాతదుర్గ. శివరూప ,విష్ణుమాయ ,నారాయణి,పూర్ణబ్రహ్మ స్వరూపిణి ,సర్వాధిష్టాత్రి ,శర్వ రూప ,సనాతని,ధర్మసత్య,పుణ్యకీర్తి.యశోమంగళ దాయిని, సుఖమోక్ష,హర్ష ధాత్రి ,శోఖార్తి దు:ఖనాశిని ,శరణాగత దీనార్తపరిత్రాణపరాయణ ,తేజ:స్వరూప … Continue reading అయిదు అమ్మవారి ప్రధానరూపాలు

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Shri Ardhanarishwara Stotram

अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Shri Ardhanarishwara Stotram चाम्पेयगौरार्धा शरीरकायै कर्पूरगौरार्धा शररकय | धम्मिल्लकायै i च जटाधराय नमः शिवाय i च नमः शिवाय || Champeya gowrardha sareerakayai, Karpoora gourardha sareerakaya, Dhamillakayai cha jatadaraya, Nama Shivayai cha namashivaya. My salutations to both Parvathi and Shiva To Her whose body shines similar to molten gold, To Him whose body shines … Continue reading अर्धनारीश्वर स्तोत्रम Shri Ardhanarishwara Stotram

Goddess Bhadrakali

Goddess Bhadrakali Goddess Bhadrakali is a fierce manifestation of Mother Goddess Shakti. She is popularly worshipped in this form in Kerala and some parts of South India. Bhadrakali appeared from the forehead of Shiva to annihilate demon Darika. The story of Bhadrakali and Goddess Kali is different. The character and ferociousness of both the deities … Continue reading Goddess Bhadrakali

మణిద్వీప వర్ణన చదివినా విన్నా అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి …

మణిద్వీప వర్ణన చదివినా విన్నా అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి ... మీరు తెలుసుకోండి , మీకు తెలిసిన వారికి తెలియజేయండి , అందరికీ తెలిసేందుకు దయచేసి షేర్ చేయండి . మీకు తెలిసిన పెద్దవారికి , దర్శించే వీలు లేని వారికి చూపించండి , ఇవి చదవలేని వారికీ తెలియజేయండి. దేవుడు ఎలా అనుగ్రహిస్తాడో , ఎప్పుడు దర్శనభాగ్యం కలిగిస్తాడో,ఏ సాధన సూచిస్తాడో మన ఊహకు అందదు.అందరికీ దర్శనభాగ్యం కలగాలి , ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలియజేయాలన్నదే " సంభవామి … Continue reading మణిద్వీప వర్ణన చదివినా విన్నా అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి …

🌹శ్రీ భూ వరాహ స్తోత్ర మహిమ🌹

🌹శ్రీ భూ వరాహ స్తోత్ర మహిమ🌹 ఓం నమః శివాయ. ఇల్లు కట్టుకోవాలనే కోరిక, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, కానీ అనేక కారణాల చేత సొంత ఇంటి కల కుదరక పోవచ్చు.సొంత ఇల్లు ఒక్కటే కాదు, స్థలాలు,భూములు,ఇళ్ళు కొనాలన్నా, అమ్మాలన్నా అడ్డంకులు తొలగడానికి ప్రతి రోజు పూజలో భాగంగా ఈ స్తోత్రంని కూడా చేర్చుకోని, ఈ స్తోత్రమును రోజూ 9సార్లు మండలం రోజులు పఠించాలి. 🌺శ్రీ భూ వరాహ స్తోత్రం🌺 ఋషయ ఊచు | జితం జితం … Continue reading 🌹శ్రీ భూ వరాహ స్తోత్ర మహిమ🌹

శారదారాధ్యా

శారదారాధ్యా ఇది ఐదు అక్షరాల నామం. ఈ నామంతో అమ్మవారికి నమస్కరించునపుడు “శారదారాధ్యాయై నమః” అని చెప్పాలి. శారదా = సరస్వతిచే, ఆరాధ్యా = ఆరాధింపబడునది. “శ” అనే అక్షరం శాంతిని, సుఖాన్ని శుభాన్ని - సూచిస్తుంది. 'ర' కారం వెలుగును సూచిస్తుంది. ఈ రెండు అక్షరాలు కలిగినదే “శరత్” అనే పదం. “శాంతి”ని - తెలుపురంగుతో గూడా సంకేతిస్తారు. కాబట్టి, 'స్వచ్ఛమైన తెల్లని వెలుగులు, పరమ ప్రకాశవంతమైన లక్షణం కలిగిన వస్తువును గాని, వ్యక్తిని గాని, … Continue reading శారదారాధ్యా

నవదుర్గా అవతారాలు, నైవేద్యం, మంత్రం…

నవదుర్గా అవతారాలు, నైవేద్యం, మంత్రం శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయిని, కాలరాత్రి, మహాగౌరీ, సిద్ధిధాత్రీలను నవదుర్గలుగా పిలుస్తారు. ఈ నవదుర్గలకు సానుకూలంగానే భక్తులు శైలపుత్రి-గాయత్రీదేవి, చంద్రఘంట-అన్నపూర్ణ, కూష్మాండ-మహాలక్ష్మి,. స్కందమాతను లలితా త్రిపురసుందరి, కాత్యాయిని- సరస్వతీదేవి,. కాలరాత్రిని దుర్గాదేవి, మహాగౌరి-మహిషాసురమర్దని, సిద్ధి ధాత్ని-రాజరాజేశ్వరీదేవిగా అలంకరించి పూజిస్తారు. తిథులలో అమ్మవారి అవతార విశేషం, ఆ రోజున సమర్పించాల్సిన నైవేద్యం, జపించాల్సిన మంత్రం, గాయత్రి మంత్రం. పాడ్యమి - బాలా త్రిపురసుందరి - పాల పాయసం "దినకర కిరణైః … Continue reading నవదుర్గా అవతారాలు, నైవేద్యం, మంత్రం…

🌿కృష్ణ విగ్రహము ఇస్తున్న సందేశం.🌿

🌺🌿కృష్ణ విగ్రహము ఇస్తున్న సందేశం.🌿🌺 దేవతా విగ్రహాలు పరిశీలించినట్లయితే అందులో సహజయోగాతత్వము అర్ధమౌతుంది. కృష్ణుని విగ్రహం పరిశీలిస్తే 🌺కృష్ణుడు నిల్చున్నతీరు గమనిస్తే, ఒక కాలు భూమిమీద, మరొక కాలు భూమిమీద ఆనీ అననట్లు ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఇస్తున్న సందేశమేమిటంటే - అన్నింటా ఉంటూ అంటీముట్టనట్లు ఉండమని. తామరాకుపై నీటిబిందువులాగా దేనికీ అంటకుండా సమతుల్యతాభావంతో జీవించమన్నదే కృష్ణబోధ. 🌺 కృష్ణుని చేతిలో మురళి వెదురుతో చేయబడింది. లోపలంతా ఖాళీ (శూన్యం). ఇది స్వచ్ఛతను సూచిస్తుంది. అంతరంగములోపల అహం … Continue reading 🌿కృష్ణ విగ్రహము ఇస్తున్న సందేశం.🌿

గురుభక్తి

🌹🌹🌹🌹*🌅గురుభక్తి🌅*🌹🌹🌹🌹* *గురువు అనగానే అందరూ చెప్పే మొట్టమొదటి శ్లోకం* *"గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః* *గురు స్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః"* అయితే ఈ శ్లోకం ఎందులోది? ఏ సందర్భంలోది? ఎవరు వ్రాశారు? వంటి సందేహాలు ఎవరికయినా ఎప్పుడయినా వచ్చాయా? నాకొచ్చాయిగా! అందుకే ఈ టపా. ఈ శ్లోకం వెనుక అత్యంత ఆసక్తికరమయిన కథ ఉంది. ఈ కథ ఇంతకుముందు తెలిసినవారు మళ్ళీ చదివేయండి, తెలియని వాళ్ళు శ్రద్ధగా చదవండి (ప్రశ్నలేమీ అడగనులెండి). కొనేళ్ళ … Continue reading గురుభక్తి