సువర్చలా సహితహనుమ

************************* 31-5-2018 గౌరవనీయులైన స్నేహితులకు నమస్కారం , శాస్త్రమునందు హనుమకు వివాహం అయింది. ఆయనను" సువర్చలా సహిత హనుమ" - అని పిలుస్తారు. సువర్చలా సహిత హనుమకు కళ్యాణం చేయడం శాస్త్రంలో అంగీకరించారు. ఎందుకంటే గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళకుంటే పెద్దలైనటు వంటివారు తరించరు. శాస్త్రంలో హనుమకు ప్రవర ఉన్నది. తండ్రిగారు కేసరి, తాతగారి పేరు, ముత్తాతగారిపేరు కళ్యాణంలో చెప్తారు. హేమగర్భుడు అని వారి ముత్తాతగారి పేరు. ఒకతండ్రి కడుపున పుట్టిన పిల్లవాడు వివాహం చేసుకోకుండా ఉండిపోతే తల్లిదండ్రులు దేహములు … Continue reading సువర్చలా సహితహనుమ

ఉగ్ర వారాహీ అమ్మవారి దేవాలయం. వారణాశి

************************************** వారణాసి భూగృహంలో ఉగ్రవారాహీ విచిత్ర దేవాలయం మీరు కాశి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఉగ్రవారాహి అమ్మవారి దేవాలయానికి వెళ్ళారా? వెళ్ళకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. కాకపోతే ఈ ఆలయం వేళలు ఉదయం 4:30 నుండి 8:30 వరకు మాత్రమే. కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తారు. తరువాత మూసేస్తారు. ఎందుకని అనేగా మీ సందేహం! అమ్మవారు ఆ వారణాసి గ్రామదేవత. చీకటి పడింది మొదలు ఉదయం 3:30 వరకు గ్రామ సంచారం చేసి వచ్చి … Continue reading ఉగ్ర వారాహీ అమ్మవారి దేవాలయం. వారణాశి

dhoomavathi- mathangi- kamalamithika

 వివర్ణా చంచలా దుష్టా దీర్గాచ మలినాంబరా విముక్త కుంతలా రూక్షా విధవా విరళద్విజా కాకధ్వజ రధారూడా విలంబిత పయోధరా శూర్పహస్తాతిరూక్షాక్షా ధూమహస్తా వరాన్వితా ప్రవృద్ధ గోణాతు భృశం కుటిలా కుటిలేక్షణా క్షుత్పిపాణార్దితా నిత్యం భయదా కలహప్రియా తాత్పర్యం:-దశమహావిద్యలలో "దుమావతి దేవి" ఏడో విద్య వెలవెల బోయిన బూడిద రంగు శరీరం, మాసిన గుడ్డలు, విరబోసిన జుట్టు, క్రూరమైన చూపు, పొడుగాటి ముక్కు, బొట్టు లేని అమంగళ ముఖము, భయాన్ని కలిగించే మూర్తి, ఆకలిగొన్న లక్షణము ధూమావతి దేవి … Continue reading dhoomavathi- mathangi- kamalamithika

Cryptography of Bijaksharas in Durga Saptashati

Cryptography of Bijaksharas in Durga Saptashati The benefits of reciting devI mAhAtmya is because of the hidden secrets behind the verses of saptashatI. Each verse is an encrypted string secretly encoding a great seed mantra. No other PurANa has such a speciality hidden within. If you see, the devI-mAhAtmayaM begins with mArkanDeya saying that he … Continue reading Cryptography of Bijaksharas in Durga Saptashati

హతాజోడి (#HATHAJODI)

హతాజోడి (#HATHAJODI) 9866304877 హతాజోడి మడచిన చేతుల ఆకారంలో వున్న చాలా అరుదైన మొక్క యొక్క వేరు(మూలం).ఈ మొక్క ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్ లోని అమర్ కంటక్ కొండలలోను మరియు నేపాల్ లుంబిని లోయలోను ఎక్కువగా కనబడుతుంది.ఈ మొక్క నీలం రంగుతో తెల్లని పుష్పాలను కలిగి ఉంటుంది.ఇది ఉమ్మెత్త మొక్కను పోలి ఉంటుంది.హాతాజోడి మూలాన్ని నువ్వుల నూనెలో ఉంచితే ఒక నెలలో కిలోన్నర దాక నూనెని స్వీకరిస్తుంది. .హతాజోడి వేరు చుట్టు కొంత కొవ్వు కలిగి పెద్ద సైజులో … Continue reading హతాజోడి (#HATHAJODI)

నవగోప్యాలు

నవగోప్యాలు -- ఆయువు, విత్తము, ఇంటిగుట్టు, మంత్రం, ఔషధం, సంగమం, దానం, మానము, అవమానం- అనే ఈ తొమ్మిదింటిని నవగోప్యాలు అంటారు. ఇవి రహస్యంగా ఉంచాల్సినవి. భగవంతుడు అన్ని జంతువులకు ఇచ్చినట్లు శరీరం ఇచ్చినప్పటికీ ‘వివేకము’ అనే గొప్ప గుణం మనిషికి ఇచ్చాడు. అలాగే నిన్న జరిగిన విషయం గుర్తుకుతెచ్చుకుంటే తప్ప గుర్తుకురాదు. ఇపుడు జరుగుతున్నది ఆలోచిస్తే తప్ప అర్థం కాదు. రేపు జరుగబోయేది ఏం చేసినా తెలియదు. ఈమూడు కారణాలవల్ల మనిషి పిచ్చెక్కకుండా సుఖంగా ఉండగలుగుతున్నాడు. … Continue reading నవగోప్యాలు

దానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు

1. బియ్యాన్ని దానం చేస్తే – పాపాలు తొలుగుతాయి. 2. వె౦డిని దానం చేస్తే – మనశ్మా౦తి కలుగుతుంది. 3. బ౦గారం దానం చేస్తే – దోషలు తొలుగుతాయి. 4. ప౦డ్లను దానం చేస్తే – బుద్ధి. సిద్ధి కలుగుతాయి. 5. పెరుగు దానం చేస్తే – ఇ౦ద్రియ నిగ్రహ౦కలుగుతుంది. 6. నెయ్యి దానం చేస్తే – రోగాలు పోతాయి. ఆరోగ్య౦గా ఉ౦టారు. 7. పాలు దానం చేస్తే – నిద్ర లేమిఉండదు. 8. తేనె దానం … Continue reading దానాలు చేయడం వలన కలిగే ఫలితాలు

Mangalagiri – The Auspicious Hill- Pankala Narasimha – the Narasimha who drinks panaka (jaggery water)

Mangalagiri - The Auspicious Hill -  Pankala Narasimha - the Narasimha who drinks panaka (jaggery water) Mangalagiri means The Auspicious Hill. This place is one of the 8 important Mahakshetrams (sacred places) in India. The eight places where Lord Vishnu manifested himself are (1) Sri Rangam (2) Srimushnam (3) Naimisam (4) Pushkaram (5) Salagamadri (6) … Continue reading Mangalagiri – The Auspicious Hill- Pankala Narasimha – the Narasimha who drinks panaka (jaggery water)

శ్రీ హనుమంతుని ప్రదక్షిణాలు…..!!

శ్రీ హనుమంతుని ప్రదక్షిణాలు…..!! హనుమంతునకు ప్రదక్షిణములు ఇష్టం. ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా మూడు ప్రదక్షిణాలు చెస్తాం. కాని హనుమంతుని ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు ఐదు ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. ‘ప్రదక్షిణన మస్కారాన్ సాష్టాంగాన్ పంచ సంఖ్యాయా’ అని ఆర్ష వాక్యం. మామూలుగా ప్రదక్షిణాలు చేసేటప్పుడు కూడా ప్రదక్షిణ శ్లోకాలు చదువు కోవాలి. సకల రోగ, భూతప్రేత పిశాచాది భాధలు తొలగుటకు, అభిష్టకి ప్రదక్షిణాలు సుప్రసిద్దాలు. ప్రదక్షిణాలు చేసి సంతానం పొందన వారెందరో ఉన్నారు. కాబట్టి భక్తులను ఏ బాధలో ఉన్నా … Continue reading శ్రీ హనుమంతుని ప్రదక్షిణాలు…..!!

నిత్యము భగవాన్ నామస్మరణ

నిత్యము భగవాన్ నామస్మరణ వలన ఎన్నో పాపాలు నశించి , మరణ అనంతరం పుణ్య లోకాలు పొందుతాము* ... 💠 గణనాయకాష్టకం - అన్ని విజయాలకు !! 💠 శివాష్టకం - శివ అనుగ్రహం !! 💠 ఆదిత్యహృదయం - ఆరోగ్యం , ఉద్యోగం !! 💠శ్రీరాజరాజేశ్వరి అష్టకం - సర్వ వాంచసిద్ది !! 💠 అన్నపూర్ణ అష్టకం - ఆకలి దప్పులకి !! 💠 కాలభైరవ అష్టకం - ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం , అద్భుత జీవనం !! 💠 దుర్గష్టోత్తర శతనామం - భయహరం … Continue reading నిత్యము భగవాన్ నామస్మరణ